knowledgeWorker knowledgeWorker linkedin

Fundraising Reduceret energiforbrug Fundraising undervisning Strategi og vækst Strategi og fornyelse

BÆREDYGTIG VÆKST


KnowledgeWorker skaber bæredygtig økonomisk vækst gennem skræddersyede forretningsløsninger til små og mellemstore virksomheder. Du får en grundig analyse af de strategiske og økonomiske udfordringer for din virksomhed, og vi udarbejder en enkel plan for, hvordan virksomheden kan udvikles. Herefter hjælper vi jer med at føre planen ud i livet.Igangværende projekter

peer2peer delebiler - Grøn omstilling af bilisme

gomore.dk

Peer2Peer delebiler er et samarbejde mellem Gomore og KnowledgeWorker om udvikling og lancering af en web-platform der kan skabe en mere bæredygtig transportkultur. Målet er at gøre det nemt og rentabelt for privatbilister at forvandle deres egen bil til en delebil, og hermed bidrage til at løse fremtidens miljømæssige og trafikale problemer. Projektet har modtaget en bevilling på 1,3 mil. fra Grøn Omstillingsfond, og starter 1. Juli 2013.


gomore.dk - case

DANSKE SERVICE - SAMARBEJDE MED BRANCHEFORENING

Danske Service - case

KnowledgeWorker samarbejder med brancheforeningen Danske Service om at sikre medlemsydelser, der ikke normalt er dækket i et medlemsskab . KnowledgeWorker driver strategiske netværk og afholder kurser for Danske Service medlemmer, og er en professionel løsning, som Danske Service kan anbefale til sine medlemmer til opgaver, der ligger udenfor medlemsskabets rammer.Danske Service - case

Fundraising i praksis - Frederikberg AkademikerCenter

frederiksbergakademikercenter.dk

Fundraising er et vigtigt redskab når det kommer til realisering af innovative og bæredygtige projekter. Hos KnowledgeWorker arbejder vi med fundraising på mange forskellige platforme, og vi er altid glade for at få lov til at dele vores viden og erfaringer med vores samarbejdspartnere. Vi afholder i samarbejde med Frederiksberg AkademikerCenter en række af workshops som gør det muligt for deltagerne at realisere visionære projekter og skabe nye spændende jobs.


frederiksbergakademikercenter.dk - case

Vi nedbringer bygningers energiforbrug

Erik Juul

Vi samarbejder med erikjuul ARCHITECTS om forretningsudvikling af deres nyskabende koncept: bygningstekstiler. Projektet tager udgangspunkt i rumskabende og arkitektoniske tekstiler som har den egenskab at de kan nedbringe bygningers energiforbrug. Vi arbejder løbende med strategi, forretningsmodeller og eksekvering. Projektet er et eksempel på hvordan faglig viden og innovation kan underbygge konkrete vækstinitiativer, og potentielt skabe nye standarder indenfor en hel branche.

erikjuul ARCHITECHTS - Case

Vi bringer Supplement A/S på forkant med teknologien

Supplement A/S

KnowledgeWorker arbejder med it-management for Supplement A/S. Vi står for rådgivning, administration og support, og leverer en løsning der er nøje tilpasset deres specifikke behov. Vores løsninger fokuserer på integration mellem digitale og organisatoriske strategier, og henvender sig til virksomheder som ønsker at være en del af det moderne mediebillede. Vi besidder en bred viden om digitale løsninger, og vi kan også hjælpe din virksomhed til at skabe en stærk profil på internettet.

Supplement A/S - Case

Tidligere projekter

Fra vision til strategi - Holscher Arkitekter

Holscher Arkitekter

KnowledgeWorker har udviklet Holscher Arkitekters nye strategi med udgangspunkt i deres faglige vision. På denne baggrund skabes nye vækstinitiativer og nye muligheder i en branche, der er stærkt påvirket af den økonomiske krise. Vi har foretaget en detaljeret analyse af virksomhedens kerneydelser, og omsat det til kompetenceudviklingsplaner der skal sikre at medarbejderne er på forkant med udviklingen. Disse tiltag skaber grobund for en sund og afbalanceret vækst i virksomheden.

Holscher Arkitekter - Case

Sætter gang i fornyelsesprocessen hos Juul & Hansen

Juul-Hansen Arkitekter

KnowledgeWorker har udarbejdet en ny virksomheds- og salgsstrategi for Juul & Hansen Arkitekter. De blev udnævnt til Gazellevirksomhed i 2011, og vi har med vores indsats været med til at fastholde virksomhedens position som en af de hurtigst voksende. Deres nye strategi blev lanceret i løbet af foråret 2013, og hermed sættes gang i en langsigtet fornyelsesproces. Herudover samarbejder vi med Juul & Hansen om et langsigtet grønt udviklingsprojekt.


Jull Hansen arkitekter - Case

KnowledgeWorker arbejder med Digital Dannelse

københavns hovedbibliotek

Hos KnowledgeWorker har vi flere eksperter indenfor internetkultur og digital vidensdeling. Derfor var den eksterne vurdering af Københavns Hovedbibliotek's projekt ‘Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt’ en oplagt opgave for os. Vi arbejdede med interviews og analyser, og foretog på baggrund af de opstillede kriterier og målsætninger en overordnet vurdering af projektet. Resultatet var en veldokumenteret og grundig evalueringsrapport.


Københavns Hovedbibliotek

ANSWER - Netværk for grøn omstilling

ANSWER - Netværk for grøn omstilling

Vores ambassadører har base i de fem største byer i Danmark : København , Aalborg, Århus, Odense og Esbjerg . De arbejder med forskellige typer af projekter, alle i relation til bæredygtig forretning. Aktiviteterne omfatter forskning, markedsføring, undersøgelser, rådgivning, rapportering, kommunikation, co-design, etc. Netværkets nationale rækkevidde og fleksibilitet gør det til den perfekte partner for små og mellemstore virksomheder der arbejder med bæredygtige projekter og ​​sociale iværksætterinitiativer.

ANSWER - Netværk for grøn omstilling- case

Samarbejde med digital medie- og IT ekspert

Webstream

KnowledgeWorker samarbejder med medie- og IT virksomheden Webstream om levende billeder på nettet og komplicerede programmeringsopgaver. Vi kan tilbyde skræddersyede IT-løsninger, der i samspil med netværksanalyse, strategi og kundesegmentering gør det nemmere for virksomheder at skabe værdi for kunderne, og som kan udgøre en solid platform for vækstinitiativer af alle slags.Webstream - case