Forretningsudvikling og erhvervspartnerskaber

Fødevarebanken – Vejen til selvfinansiering

Vi hjælper Fødevarebanken med at gøre overskudsmad til socialt udsatte til en rentabel forretning.

 

Udfordring

Fødevarebanken har over de sidste tre år opbygget en landsdækkende madspildsorganisation på baggrund af fondsmidler. Udfordringen var at skabe rammerne for en højere grad af selvfinansiering.

Løsning

Vi afdækkede udviklingspotentialet gennem kortlægning af FødevareBankens organisation og brand, udvikling af CSR-produkter til erhvervspartnerskaber og feasibilitystudier og markedsanalyse.

Resultat

Vi har givet FødevareBanken viden og redskaber til at arbejde målrettet med erhvervskunder, og skabt et solidt grundlag for udvikling og markedsføring af CSR-produkter til både små og store virksomheder.

Hvem

Fødevarebanken er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at mindske madspild og madfattigdom i Danmark. Det gør de ved at indsamle og fordele overskudsfødevarer fra fødevaresektoren til socialt udsatte i Danmark.

Hvorfor

I Danmark bliver der smidt mere end 700.000 tons mad ud årligt og samtidig lever 300.000 mennesker under OECD’s fattigdomsgrænse. Fødevarebanken har med deres koncept fundet en løsning på begge samfundsproblemstillinger.

KnowledgeWorker har altid handlet om at bidrage til at skabe bæredygtig og ansvarlig vækst i det danske samfund. Derfor søgte vi midler fra Erhvervsstyrelsens pulje til socialøkonomiske virksomheder til at udvikle og fremtidssikre Fødevarebankens indtægtsgrundlag.

Hvordan

Udgangspunktet for projektet var en omfattende kortlægning af Fødevarebankens ressourcer og kompetencer. Formålet var at skabe et vidensgrundlag for det kommende arbejde med udvikling af produkter og services og andre erhvervsrettede initiativer.

Anden fase af projektet handlede om afklaring og opstart af produktudviklingen, og her var arbejdet med værditilbud, produkter og segmenter i fokus. Væsentlige aktiviteter var ideudvikling, produktbeskrivelser, feasibilitystudier og workshops om produkter og branding.

Projektets tredje fase havde fokus på markedsføring og testing af salgbare CSR-produkter til erhvervskunder, og opbygning af af en produktportefølje. Projektet er nu gået ind i sin afgørende fase, og skal i det kommende halve år bidrage yderligere til salget af erhvervspartnerskaber.

Ydelser

  • Finansiering

  • Forretnings- og konceptudvikling

  • Produktudvikling

  • Markedspenetrering