Bæredygtighed i byggeri

Frame – Byg bæredygtigt

Et avanceret styrings- og beregningsværktøj til håndtering af bæredygtighed i byggeri fra den første idé til færdiggørelse og drift.

 
 
Image

Udfordring

Ambitionen om bæredygtigt byggeri drukner i en dyr og kompliceret proces. Der eksisterede ikke et konkret værktøj til at facilitere hele processen.

Løsning

Udvikling af et planlægningsværktøj, der sætter tal på bæredygtighed og giver et solidt beslutningsgrundlag for langsigtede beslutninger.

Resultat

01.11.2017 lancerede vi et værktøj, der sikrer mest bæredygtighed for pengene og samtidig faciliterer samarbejdet mellem alle involverede aktører.

Hvem

Frame har en vision om, at gøre bæredygtighed i byggeriet muligt og tilgængeligt – i hele branchen og på verdensplan. Ved at strukturere bæredygtighedsrådgivning og fastholde bygherrens bæredygtighedsvision gennem et konkret værktøj, tror Frame på, at det er muligt at gøre fremtidens byggebranche langt mere bæredygtig.

Hvorfor

Bæredygtighed er langt mere end bare miljø og energi. Bæredygtighed indenfor byggebranchen forudsætter byggeri, der lever op til FN’s kriterier for bæredygtighed i miljømæssig, økonomisk og social kredsløb. Uden det helhedssyn på bygningen, hvor man forstår den gennem alle sine faser, fra opførelse til nedtagning, får man ikke noget realistisk billede af bygningens samlede belastning og totaløkonomi. På nuværende tidspunkt er det dog en kompliceret proces at opnå dette helhedssyn, da følgende aspekter udgør en barriere:

– bæredygtighed er dyrt og uoverskueligt.
– der er for langt fra visioner til handling.
– det er svært at værdisætte bæredygtighed.
– dokumentationskravene er for tidskrævende

Hvordan

Med vores ekspertise indenfor forretningsudvikling har vi i partnerskab med Juul & Hansen arkitekter og byggerådgiveren Dominia etableret Frame.

Udfordringen bestod i at eliminere de nuværende barrierer ved at bygge bæredygtigt og på den måde gøre det lettere at tænke grønt i hele byggebranchen. Derfor udviklede vi et beregnings- og styringsværktøj som en åben standard, der understøtter de allerede eksisterende bæredygtighedsordninger, såsom DGNB, LEED og BREEAM. Værktøjet er udviklet som et praktisk redskab til at skabe netop det helhedssyn ved at sætte tal på bæredygtighed og danne et solidt beslutningsgrundlag for både kort-og langsigtede beslutninger i hele byggeprocessen.

Med redskabet har vi samlet arkitektens og ingeniørens kompetencer i et billigt, tilgængelig og brugervenligt værktøj, så alle virksomheder uanset budget og uddannelse kan anvende det. Samtidig faciliterer værktøjet en platform for samarbejdet mellem alle involverede aktører. Det for første gang muligt for bygherren at fastholde en bæredygtighedsambition, hvor både målsætninger og den konkrete processtyring er fastlagt i udgangspunktet.

Dermed leverer vi grundlaget for, at danske bygherrer og rådgivere kan blive markedsledende in-ternationalt inden for bæredygtighed i byggeriet. Ligesom de har været det længe inden for vedva-rende energi. Med Frame kan vi være med til at påvirke de 17 bæredygtigheds mål og gøre verden til et bedre sted for de næste generationer.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Frame, kan du gøre det på deres hjemmeside Openframe.org

Ydelser

  • Produktudvikling

  • Forretningsplan

  • Design

  • Webudvikling

  • Markedsføring

  • Internationalisering