Deleøkonomi og grøn omstilling

GoMore – Bilejere med omtanke

I 2013 indgik vi et partnerskab med GoMore for at skabe et bæredygtigt alternativ til transportkulturen i Danmark.

 

Udfordring

Udfordringen bestod i at udbrede delebilskonceptet med en ambition om, at skabe en mere bæredygtig transportkultur i Danmark.

Løsning

I samarbejde med GoMore udviklede vi en deleøkonomisk platform, der skulle gøre privat biludlejlning mellem privatpersoner lettilgængelig.

Resultat

Projektet skabte en positiv mentalitetsændring til deleøkonomi og mangedoblede både GoMores kundekreds og delebilspulje.

Hvem

GoMore er Danmarks største portal for samkørsel og privat biludlejning, og pioner inden for grøn omstilling og deleøkonomi.

Hvorfor

Co2 udledningen fra fossile brændstoffer er en af de største belastninger for miljøet og udgør en tredjedel af det samlede Co2 udslip. I gennemsnit bruger bilejere kun deres bil 1-2 timer i døgnet og undersøgelser viser, at en enkelt delebil kan erstatte 7-10 biler på vejene.

GoMore kontaktede os med henblik på at etablere et partnerskab for at udvikle potentialet inden for privat biludlejning og derigennem fremme en grønnere omstilling i transportsektoren og mindske ressourcespild.

Hvordan

Den konkrete udfordring bestod i at realisere delebilskonceptet gennem en bæredygtig forretningsmodel. Vi var med fra idéfasen, til forretnings- og konceptudvikling til implementeringen og markedsføring af den endelige platform.

Vores ekspertise inden for fundraising førte til en bevilling på 1.3 millioner kr. fra Erhvervsstyrelsens Grønne Omstillingsfond til delvis finansiering og udvikling platformen.

I 2013 var det en stor udfordring at implementere en skalerbar forretningsmodel, fordi lovgivningen inden for deleøkonomi var uigennemskuelig. Derfor arbejdede vi i projektets første fase på at kortlægge og nedbryde de juridiske barrierer for at realisere en gennemsigtig deleøkonomisk løsning.

For at udbrede delebilskonceptet på landsplan, aktiverede vi vores ambassadørnetværk ANSWER (Ambassadors Network for Sustainable Welfare, Environment and Recycling) i en oplysningskampagne om delebiler.

Kombinationen af en gennemtænkt og skalerbar forretningsmodel, et stærkt udviklingsteam, samt støtten fra Grøn Omstillingsfond har gjort, at GoMore i dag er Danmarks største platform for samkørsel og biludlejning mellem privatpersoner.

Ydelser

  • Finansiering

  • Forretnings- og konceptudvikling

  • Udvikling af web og app platforme

  • Markedspenetrering


Image